SN 2015Y
w galaktyce: NGC 2735
odkrywcy: Lick Observatory Supernova Search


Data zdjęcia: 2015 04 10.864 UT
Mag: 17.8U; Typ: IIb; Pozycja: 09h 02m 37.89s +25° 56' 04.1"
44 s ekspozycja; 0.25m f/4 reflektor
<< HOME