PSN J11105565+5322493
w galaktyce: NGC 3549
odkrywcy: Catalina Real-Time Transient Survey and Stan Howerton


Data zdjęcia: 2015 02 17.150 UT
Mag: 17.5U; Typ: II; Pozycja: 11h 10m 55.68s +53° 22' 54.2"
44 s ekspozycja; 0.20m f/5 reflektor
<< HOME