SN 2016coj
w galaktyce: NGC 4125
odkrywcy: Lick Observatory Supernova Search


Data zdjęcia: 2016 06 04.906 UT
Mag: 13.6U; Typ Ia; Pozycja: 12h 08m 06.76s +65° 10' 37.9"
Ekspozycja 45 s; 0.25m f/4 reflektor
<< HOME