PSN J13522411+3941286
w galaktyce: NGC 5337
odkrywcy: Zhangwei Jin and Xing Gao


Data zdjęcia: 2015 02 14.204 UT
Mag: 16.2U; Typ: IIn; Pozycja: 13h 52m 24.07s +39° 41' 27.9"
43 s ekspozycja; 0.20m f/5 reflektor
<< HOME