PSN J14372160+3634018
w galaktyce: NGC 5695
odkrywca: Ron Arbour


Data zdjęcia: 2015 06 11.904 UT
Mag: 16.5U; Typ: II; Pozycja: 14h 37m 21.57s +36° 34' 01.2"
46 s ekspozycja; 0.25m f/4 reflektor
<< HOME