AT 2016hkr
w galaktyce: NGC 6321
odkrywcy: R. Gagliano, R. Post, E. Weinberg, Jack Newton, and Tim Puckett


Data zdjęcia: 2016 10 30.720 UT
Mag: 17.0U; Pozycja: 17h 14m 27.72s +20° 18' 18.5"
Ekspozycja 50 s; 0.25m f/4 reflektor
<< HOME