PSN J17292918+7542390
w galaktyce: NGC 6412
odkrywca: Ron Arbour


Data zdjęcia: 2015 07 21.886 UT
Mag: 16.4U; Typ: II; Pozycja: 17h 29m 29.20s +75° 42' 39.0"
42 s ekspozycja; 0.25m f/4 reflektor
<< HOME