SN 2015af
w galaktyce: NGC 6801
odkrywca: Paolo Campaner


Data zdjęcia: 2015 08 09.971 UT
Mag: 18.3U; Pozycja: 19h 27m 37.74s +54° 22' 32.9"
50 s ekspozycja; 0.25m f/4 reflektor
<< HOME