PSN J20435314+1230304
w galaktyce: NGC 6956
odkrywca: Massimo Caimmi


Data zdjęcia: 2015 07 22.028 UT
Mag: 16.0U; Typ: Ia; Pozycja: 20h 43m 53.22s +12° 30' 30.6"
47 s ekspozycja; 0.25m f/4 reflektor
<< HOME