SN 2015bf
w galaktyce: NGC 7653
odkrywca: Koichi Itagaki


Data zdjęcia: 2016 01 02.722 UTC
Mag: 16.3U; Typ: IIn; Pozycja: 23h 24m 49.02s +15° 16' 51.7"
50 s ekspozycja; 0.25m f/4 reflektor
<< HOME