SN 2015ae
w galaktyce: NGC 7753
odkrywca: Koichi Itagaki


Data zdjęcia: 2015 08 22.086 UT
Mag: 17.6U; Typ: II; Pozycja: 23h 47m 06.11s +29° 29' 07.1"
50 s ekspozycja; 0.25m f/4 reflektor
<< HOME