Widmo kwazara 3C 273

Celem tej obserwacji było wyznaczenie przesunięcia ku czerwieni, które w przypadku kwazarów jest bardzo silne.
Możemy je obliczyć:

z = (λobs – λrest) / λrest

Widmo, które zarejestrowałem wygląda tak:Odczyty trzech linii H ze spektrum i wyniki obliczeń:


Uzyskałem przesunięcie ku czerwieni 0,1594 podczas gdy wartość podana w bazie Simbad to z~0.158339
Poprawę dokładności wyniku można uzyskać przez precyzyjniejszą kalibrację profilu widmowego.

<< HOME