Widmo kwazara APM 08279+5255 (15.2 mag)

Celem tej obserwacji było wyznaczenie przesunięcia ku czerwieni, które w przypadku kwazarów jest bardzo silne.
Możemy je obliczyć:

     λ1 - λ0
z = —————————
       λ0


Zarejestrowana i opracowana klatka z rozszczepionym światłem kwazara APM 08279+5255:Otrzymane widmo:Uzyskane maksimum dla linii N V (1241) zostało odczytane dla wartości 6021A, więc:

     6021 - 1241
z = ———————————— = 3,8517
        1241


Możemy też wyliczyć prędkość recesji:

           (z + 1)² - 1
Vr = c x ————————————————
           (z + 1)² + 1


           (3,8517 + 1)² - 1                   22,539‬
Vr = c x ———————————————————— = 299792.458 x ‭ ———————— = 275358 [km/s]
           (3,8517 + 1)² + 1                   ‭24,539<< HOME