Widmo kwazara QSO J0745+4734 (16.44 mag)

Celem tej obserwacji było wyznaczenie przesunięcia ku czerwieni, które w przypadku kwazarów jest bardzo silne.
Możemy je obliczyć:

     λ1 - λ0
z = —————————
       λ0


Otrzymane widmo:Uzyskane maksimum dla linii Lyα (1216) zostało odczytane dla wartości 5112A, więc:

     5112 - 1216
z = ———————————— = 3,2039
        1216


Możemy też wyliczyć prędkość recesji:

           (z + 1)² - 1
Vr = c x ————————————————
           (z + 1)² + 1


           (3,2039 + 1)² - 1                   16,673
Vr = c x ———————————————————— = 299792.458 x ‭ ———————— = 267683 [km/s]
           (3,2039 + 1)² + 1                   18,673<< HOME