Widmo supernowej SN 2021wuf (14,0 mag)


Klasyfikacja widma z wykorzystaniem aplikacji SNID (Blondin & Tonry, 2007, ApJ, 666, 1024):
Zgodność z widmem supernowej 2006giz typu Ia (5 dni po maksimum).

Klasyfikacja widma z wykorzystaniem aplikacji GELATO (Harutyunyan et al. 2008, A&A 488, 383):
Zgodność z widmem supernowej 2006gz typu Ia (6 dni po maksimum).

Widmo w pliku DAT: *** POBIERZ ***
Widmo w pliku 1D FIT: *** POBIERZ ***

<< HOME